4E İlkesi Nedir?

  1. Anasayfa / 
  2. Blog / 
  3. 4E İlkesi Nedir?

4E İlkesi Nedir?

Temmuz 19, 2019

30 yıllık sektör ve iş hayatı birikimlerimiz doğrultusunda sizinle samimiyetimizle ve önemle paylaşmak isteriz ki, organik sektöre verilmiş emek ve bir yaşam üzerine inşa edilmiş olan OTS ORGANİK, her zaman 4E ilkesi ile sizlere hizmet vermeye çalışmaktadır:

Ekolojik

Ekonomik

Etik

Eşitlik

Ülkemizde Ağustos 2018 ile başlayan ekonomik sorunlar maalesef pek çok sektör paydaşının ekonomik yapısı ve kimyası üzerine olumsuz etkiler yaratmıştır. Kimi üreticiler dışa bağımlı girdi kullanımlarının, maliyetleri üzerinde yarattığı önemli artışlar nedeniyle üretimden vazgeçmişlerdir ya da vazgeçmeyi düşünmektedirler. Her ne kadar ürün satış fiyatlarına muhtelif oranlarda artışlar yansıtılmış ise de, maliyetlerin diğer girdilerde de (ambalaj, elektrik, işçilik vb.) artmasıyla, üretici açısından yeterli olamamaktadır.

Endişemiz bu durumun devam etme olasılığıdır…

Diğer taraftan organik ürün işleyicisi ve tedarikçisi olan bazı ticari şirketler, yükselen girdi maliyetleri ve özellikle banka kredi maliyetlerindeki yüksek artışlar nedeniyle dükkanlarını kapatmış kimileri de zorlukla ve gecikmeli olarak hizmet vermeye çalışmaktadır.

Organik sektör ile doğrudan ilgisi yokmuş gibi görünen sektörlerdeki yaşan sıkıntılar da dikkat çekicidir. Örnek vermek gerekirse, peşin ödemeli dahi olsa, ambalaj temin etmekte dahi sorunlar yaşanabilmektedir. Bir de organik sektörünün ve oyuncularının işlem hacimleri ve finansal kapasiteleri düşünüldüğünde, sizler de takdir edersiniz ki, olası etkilenme riskleri daha da artmaktadır.

Diğer taraftan organik ürün ticareti yurt içi perakende sektöründe son zamanlarda yoğun şekilde gerçekleştirilen Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili birim denetimleri, ürün akışını aksatmaktadır. Kanun ve yönetmelikte yer alan, iyileştirilmesi ve/veya değiştirilmesi gereken konular ile ilgili olarak oluşturulan  sivil girişim platformu, STK’lar ile birlikte çalışmalarını sürdürmektedir. Dileriz sektörün 4E değerleri çerçevesinde ticaretini sürdürmesine en kısa sürede olanak sağlanır.

Tüm bu yaşananlar ışığında, OTS ORGANİK olarak güçlü altyapımız ile ürün tedariklerimizi aksatmadan gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yukarıda anlatmaya çalıştığımız nedenlere bağlı olarak, maalesef bazı ürünleri temin etmekte, kısa süreli de olsa sorunlar yaşayabiliyoruz. Endişemiz odur ki, 4E değerlerine bağlı olarak çalışan organik sektör paydaşları bu sıkıntılardan daha çok etkilenecektir.

OTS ORGANİK olarak hiçbir şekilde 4E ilkesinden ödün vermeden ticari faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğimiz için elimizde olmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkan ve çıkabilecek sorunlardan dolayı bizi anlayışla karşılamanızı ümit etmekteyiz.

Öte yandan ihracata dayanan kaliteli büyümemizin, bu süreçte ve sonrasında OTS ORGANİK açısından avantaj olacağını bilmek hatta bunun bir fırsat olarak önümüze geleceğini öngörmek de, sektörün içinde bulunduğu durumu yakinen takip etmekte olmamızdan dolayı, bizi çok fazla sevindirememektedir.

Bu olağanüstü yaşanan durumları, ancak dayanışma ve anlayış ama en önemlisi organik sektör değerlerimizden (4E İlkesi) ödün vermeden yola devam etmek ile aşabileceğimize inanıyoruz.